Současná sestava

Fernando

Jirka

Kocka

The Buttfucker

Wajt

- basa-

 -bicí-

-kytara-

-vokál-

-kytara-

Sestavy v minulosti

2006-2008 Ludva "The Buttfucker" - vokál
Matěj "Wajt" - kytara
Jirka "Kocka" - kytara
Martin - basa
Jirka - bicí
2005-2006 Ludva "The Buttfucker" - vokál
Matěj "Wajt" - sólová kytara
Honza - kytara
Martin - basa
Jirka - bicí
2004-2005 Ludva "The Buttfucker" - vokál
Matěj "Wajt" - sólová kytara, basa
Honza - kytara
Jirka - bicí

2003-2004

Ludva "The Buttfucker" - vokál, programování bicích
Matěj "Wajt" - sólová kytara, basa, programování bicích
Honza - kytara